PRO RATIO

Alapítvány

 
 
Slnečná 2, 931 01 Šamorín      Tel./Fax: 031-5622257   Tel.: 031-5622907

 

       Az alapítvány története

 
       

        Főoldal

        Történet

        Küldetés

        A kuratórium

        KE

        KE

 

     Az alapítvány létesítésének gondolata az iskola két volt növendékének, Csáder Alfrédnak és Tóth Istvánnak az ötlete volt. Az elgondolást tett követte és 1994 novemberében létrejött a Pro Ratio Alapítvány. A kuratórium 1994 decemberében kezdte meg működését. 1995-ben kezdte meg az addig érettségizett diákok címének felkutatását, számítógépes feldolgozását. Az adatbázis segítségként szolgálhat osztálytalálkozók szervezésekor is.

     1996-ban az alapítvány elindította az internet-programot, melynek célja az internet-hozzáférés biztosítása volt, 1997 nyarán valósítottuk meg az iskola összes gépének rákapcsolását az internetre telefonvonalon keresztül. Ma az iskola komoly számítógépes parkkal rendelkezik, ami a legjobbak közé tartozik az országban.

     1998 tavaszán sikerült elnyerni a Nyitott Társadalomért Alapítvány támogatását. Szinkron vonal üzemeltetésére az iskola, évi kb. 150 000 Sk támogatást kapott, mely jóval gyorsabb internetes kommunikációt tett lehetővé. Ezt a támogatást egyúttal az alapítvány erőfeszítéseinek az elismeréseként is számon tartjuk. A somorjai gimnázium az elsők között kapcsolódott be az Infovek-programba. Azóta az állami költségvetés fedezi az internet-hozzáférést. Az internet maximális kihasználása érdekében 1999-től folyamatosan biztosítjuk a tanári felügyelet anyagi részét, így a diákok tanítási napokon 18 óráig, valamint szombaton is ingyen internetezhetnek.

     1998-ban pályázatot írtunk ki iskolai klubok és körök működtetési terveinek az elkészítésére, melyre öt értékelhető pályázati munka érkezett a diákoktól.

     1998. május 22-én rendeztük meg az első diákbált az iskola volt diákjainak, melyből hagyományt teremtettünk. A diákbál amellett, hogy az alapítvány bevételeit növeli, szorosabbra fűzi a volt diákok és az alma mater kapcsolatát.

     2000 októberében a Fórum Intézet segítségével "Hogyan írjunk projektet?" címmel előadást szerveztünk, hogy a diákok figyelmét a pályázatok felé fordítsuk. Az alapítvány anyagi segítségével újra indult a Folt c. diákújság, és anyagi támogatásban részesítettük a "Noli me tangere" iskolai színjátszókört.

     Az alapítvány anyagi hátterére támaszkodva az iskola sikeresen pályázott a Comenius-projektben és a CBC PHARE határon átnyúló projektben is. A gimnázium diákjai és tanárai felvették a kapcsolatot franciaországi, németországi és csehországi középiskolákkal is. A gimnázium 20 tanulója és 4 tanára egy hétig a diezi (Németország) iskola vendége volt. A diákok nyelvtanulásában nagyon fontos szerepe van a projektekben való részvételnek. A diezi iskolával ápolt további kapcsolat eredményeként iskolánk diákjai eljutottak a strasbourgi parlamentbe is. A Comeniusprogram folytatásaként részt vettek az Európa Parlament 2004. március 30-i ülésén Strasbourgban a diezi testvériskola diákjaival együtt. Az alapítvány a buszköltségek felét fedezte, és névjegykártyákat készített az utazáson résztvevő diákoknak és tanároknak.

    A CBC PHARE határon átnyúló (EU) projekthez a 10 %-os önrészt, 50 000 Sk-t, az alapítvány biztosította. A somorjai diákok a jóváhagyott 500 000 koronás pályázatot  a győri gimnázium diákjaival közösen töltötték  meg tartalommal. Így az 500 000 koronás támogatással sikerült megtízszereznünk támogatóink pénzét. Ezenfelül az iskola, mint az egyik legjobb projekt készítője, elismerésként ajándékul videoprojektort, TV készüléket és tansegédeszközöket kapott kb. 350 000,- korona értékben.

    2004. november 10-én 30 000 koronás szociális alapot hoztunk létre a rászoruló diákok támogatására, és anyagilag támogatjuk az alma mater megalakulásának 50. évfordulójára rendezendő ünnepséget.

     Az alapítvány sikeresen megbirkózott az adminisztratív akadályokkal, melyek szigorították az alapítványok működését Szlovákiában. 2002-ben sikerült elérni a megemelt 200 000 korona minimális alaptőkét.