IMMORTAL

POLGÁRI TÁRSULÁS * OBČIANSKE ZDRUŽENIE * CIVIC ASSOCIATION * BÜRGERLICHE VEREINIGUNG

IČO & DIČ: 360 790 14

 

Krížna 9

931 01  ŠAMORÍN

SLOVAK REPUBLIC, EUROPE

 

immortal@proratio.sk

 

Bankkonto: 0021871913 / 0900   SLSP a.s. ŠAMORÍN

 

MAGYAR      SLOVENSKY      ENGLISH      DEUTSCH